Hobbystal voor weidedieren

In de categorie Wetgeving

Heb ik een vergunning nodig om een hobbystal voor weidedieren te plaatsen?

Een stal plaatsen voor de paarden, geiten of andere dieren die je als hobby houdt in een weide was lange tijd niet zomaar mogelijk, maar die wetgeving is ondertussen aangepast. Als er geen andere stallingsmogelijkheden zijn, kun je onder enkele voorwaarden nu toch een vergunning krijgen.

De stal moet dan wel gebouwd worden binnen een straal van 50 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in een arrest van 22 oktober 2019 dat met “een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning” de woning van de aanvrager wordt bedoeld. Verder mag de kroonlijsthoogte van de stal niet hoger zijn dan 3,5 meter en mag de vloeroppervlakte maximaal 120 vierkante meter per hectare grasland zijn, met een absoluut maximum van 200 vierkante meter. Natuurlijk moet de stal steeds in verhouding zijn met het aantal (weide)dieren waaraan het onderdak biedt. Je zal ook moeten aantonen dat je effectief weidedieren houdt of zal houden en dat je voldoende graasweiden in eigendom, in pacht of in gebruik hebt in verhouding tot het aantal dieren waarvoor een stal wordt voorzien.
Naar het overzicht van de veelgestelde vragen