Wat is de wetgeving omtrent losstaande bijgebouwen?

In de categorie Wetgeving

Wat is een losstaand bijgebouw?

Los- of vrijstaande bijgebouwen zijn bijgebouwen die vrij staan van de woning in de zij- of achtertuin. Daaronder vallen onder meer een poolhouse, een vrijstaande garage of carport, een tuinberging, een vrijstaande terrasoverkapping…


Wat is de maximale oppervlakte voor een losstaand bijgebouw?

Voor elke woning geldt een maximum van 40 vierkante meter aan losstaande bijgebouwen. Reeds bestaande losstaande bijgebouwen moeten altijd meegeteld worden bij de berekening van de maximale oppervlakte.


Heb ik een vergunning nodig om een houten losstaand bijgebouw te plaatsen?

Los- of vrijstaande bijgebouwen komen in veel gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Een vrijstelling is enkel mogelijk indien het bijgebouw 1) niet hoger is dan 3,5 meter 2) binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken wordt 3) in de zijtuin 3 meter en in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijft of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd wordt (zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen) 4) niet opgetrokken wordt in ruimtelijk kwetsbaar gebied 5) aan de aanvullende voorwaarden in de checklist voldoet.
Let op: In jouw gemeente kunnen andere (strengere) voorschriften gelden dan de hierboven beschreven algemene regels. Het is daarom steeds aangeraden om eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke dienst van jouw lokale bestuur.


Moet voor een houten losstaand bijgebouw met een architect gewerkt worden?

De medewerking van een architect is in principe verplicht voor bouwwerken waarvoor een vergunning nodig is, zoals een losstaand bijgebouw dat niet aan de voorwaarden voor een vrijstelling voldoet. Een beperkt aantal handelingen zijn weliswaar vrijgesteld van de medewerking van een architect, waaronder ook het plaatsen van constructies met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter en een kroonlijsthoogte beperkt tot 3 meter en nokhoogte tot 4,5 meter.


Hoe kan ik een vergunning voor de werken aan mijn houten losstaand bijgebouw aanvragen?

Een aanvraag voor het plaatsen van een aangebouwd bijgebouwd kan via de snelinvoer.
Naar het overzicht van de veelgestelde vragen